Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dokončená pouze státní maturita

O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. V případě, že žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka, součástí žádosti je rovněž souhlas žáka. Jedná-li se o žádost o přestup do jiné střední školy a zároveň o změnu oboru vzdělání, je součástí žádosti i potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro zvolený obor vzdělání (vyžaduje-li se).

http://www.kvkskoly.cz/manazer/metodika/Stranky/P%C5%99estup-%C5%BE%C3%A1ka.aspx

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny