Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Trvalý travní porost" (soukromý pozemek)... Může "veřejnost" přecházet...?

Taky jsem tady ale našel:

https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ochrana-prirody-a-krajiny/ochrana-lesa-a-pudy/rada/pravo-vstupovat-na-pozemek-a-vyuzivat-soukrome-cest#Kdy_nelze_p%C5%99es_pozemek_p%C5%99ej%C3%ADt?

"Povinnost umožnit průchod se nevztahuje na zvláštní typy pozemků.[2] Zvláštní typy pozemků jsou jednak pozemky stavební, tedy pozemky zastavěné a pozemky určené k zastavění. Druhou skupinou vyloučených pozemků jsou pozemky související se zemědělskou činností: dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice, pozemky určené k faremním chovům zvířat."

A hlavně:

"Louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka."
To zase chápu tak, že přes louku MŮŽU projít zákoně, ale jen když nemůže dojít k poškození porostů (to jako trávy)...? Takže podle tohoto to zase vypadá že projít můžu...?

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny