Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Očkování Pfizer & klíš­tovka

Ahoj
po­tře­bo­val bych se po­ra­dit jest­li si mo­hu dát hned po so­bě 2 vak­cí­ny, bu­du totiž 2 mě­sí­ce v za­hra­ni­čí. Příští tý­den můžu mít 2 dáv­ku Pfi­zer na co­vid, zá­ro­veň mi za­čí­ná 14­ti den­ní ok­no na dal­ší dáv­ku vak­cí­ny pro­ti klíšťa­tům. Ne­měl jsem žád­né re­ak­ce, jen men­ší tlak v ra­me­ni. Vím že se má nor­mál­ně če­kat 2 týd­ny me­zi vak­ci­na­mi, ale co by se sta­lo kdy­bych si ne­chal dát Pfi­zer na co­vid a kdy­by dal­ší 2 dny ne­by­ly žád­né ve­d­lej­ší účin­ky tak bych to­to za­ml­čel dok­to­ro­vi a hned si ne­chal šoup­nout dáv­ku na klíš­tě. Mys­lí­te že se ne­mů­že nic stát, mů­že být tře­ba ana­fi­la­tic­ká re­ak­ce, atd? Mů­že to zni­čit pro­ti­lát­ky na co­vid? Pří­pad­ně kte­rou vak­cí­nu si mám dát ja­ko prv­ní? Dě­lal sem si test a mám ně­co v so­bě pro­ti co­vid.
Měl jsem očkování proti klíšťa­tům a vzal si pak 1. Pfi­zer na covid, nyní mám před sebou tyto očkování jako 2. dávku, mé tělo snáší očkování velice dobře, nemám žádné (skoro) reakce. Normálně mám menší alergie na pyl, jinak jiné zdravotní problémy. Myslíte že bych si mohl nechat střelit obě dávky v 1 týdnu? Otec po mě chtěl abych ho chránil na covid, tyto vakcínu si můžu klidně nechat dát i za měsíc, klíš­tě mám interval 2. dávky dalších 14 dní, zároveň chci jet na 6 týdnů do zahraničí tak řeším dilema, hlavně bych nechtěl dosáhnout toho že jedna nebo druhá věc bude mít menší účinnosti aby se to navzájem nějak nevyrušilo.. Dekuji

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny